bewindvoerder

Budgetcoach Gonnie

                                                         

                                                         

                                              Bewindvoerder
Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.


In principe kan iedereen die meerderjarig is een bewindvoerder worden, mits deze door de rechter officieel wordt benoemd. De bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording af leggen aan de rechter. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder de zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren.

Copyright © All Rights Reserved by Jan Boers