budgetcoach

                                                 

                                       Budgetcoach


                                     

 Een budgetcoach komt meestal bij de cliënt aan huis.

Hierdoor is de geboden ondersteuning laagdrempelig voor de cliënten en vinden de gesprekken in een vertrouwde omgeving plaats.

Nadat mensen contact hebben opgenomen volgt er een intake- of kennismakingsgesprek.

Daarna worden de inkomsten en uitgaven op een rij gezet om inzicht in de financiële situatie van de cliënt te krijgen.

De budgetcoach onderzoekt vervolgens of de cliënt ergens 'geld laat liggen'.

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een belastingteruggave, een persoonlijke subsidie, toeslagen, vrijstellingen van belastingen of heffingen, besparingsmogelijkheden of het verhogen van het inkomen.

Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat men nieuwe inzichten aanleert om het oude gedrag te veranderen en te leren omgaan met het nieuwe budget.

Om de privacy te waarborgen hebben alle budgetcoaches een geheimhoudingsplicht.


De Budgetcoach maakt samen met u een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en eventuele achterstanden en bekijkt of u recht heeft op toeslagen of ander financieel voordeel.

De Budgetcoach laat zien hoe u er financieel voorstaat en geeft u inzicht in uw financiële situatie.

De Budgetcoach maakt u bewust van eventuele (dreigende) financiële problemen en geeft aan hoe deze op te lossen.

Ook laat de Budgetcoach zien of u ergens op kunt besparen.

Als u schulden of betalingsachterstanden heeft, zal de Budgetcoach adviseren hoe u hier het beste mee om kunt gaan.

Voor budgetcoaching hanteren wij een uurtarief.

In samenspraak met u wordt bepaald welk aantal uren wij u begeleiden,

zodat altijd duidelijk is wat uw kosten zullen zijn.Copyright © All Rights Reserved by Jan Boers